*Fizibilite Çalışmaları


Yeni Kurulacak tesis ve fabrikalar için komple fizibilite raporları hazırlanır.
Yatırım teşvikleri için rapor hazırlanır